O moje Światło Przewodnie kroczę za Tobą tkając w swoich marzeniach przeplatanych zachwytem wspaniałą szczęśliwość ...

 
ABREKADABRE
St_ron_A start_To_wE
W JA RA
Tył nowY stronE
N O T E S
Apple iPoda DEATH
SZCZEPIONKI
Kontakt
UZDRAWIASIE
BLOG
błędne koło
Meine Geschichte
 

USIE

http://WolneKonopie.pl
http://OtwartaPestka.info
http://PolitykaNarkotykowa.pl

BLOG


WSZYSCY  SZUKAMY  TEGO  NARODU  WYBRANEGO  KARZDE  WIERZENIE  POSIEDA  WZMIANKE wybrany  LUD  RELIGIA  RDĄD AŻ  DO  WYBRANEJ  PRZEMOCY
Kto jest najbiedniejszy na ziemi?
Ten, kto nie ma nic oprócz pieniędzy.

 


Pomnik Langiewicza w Wąchocku

Tego dnia, 24 maŻEC [2o13-o3-24] waszego czasu, chcemy was zawiadomić o otwarciu ogromnej nowej linii czasu. Ustawiliście wasz świat na takiej pozycji, że może połączyć i zakończyć wszystkie poprzednie linie czasu w dniu 21 grudnia. Wszelkie starania, by przepowiedzieć przyszłość na tych liniach, nie powiodły się właśnie dlatego, że skończą się one tego dnia.

Wasz Stwórca wydał dekret o całkowicie nowej przyszłości dla was i mieliście już w nią niewielkie wglądy, ale nie byliście w stanie jeszcze jej ujrzeć. Wydarzają się różne rzeczy, które są fabrykowane, aby odciągnąć waszą uwagę od tej wiedzy. Mówimy wam, że nic nie może was teraz powstrzymać przed zamanifestowaniem przyszłości, nad której stwarzaniem poprzez swe modlitwy i wysiłki spędziliście eony. Przyszłość, jaką każda z waszych dusz wybrała, jest zapewniona.

Będzie dużo hałasu i prób odwrócenia waszej uwagi, ale te starania będą teraz płonne. Choć oddzielenie i ciemność uwielbiają myśleć, że są potężne, nigdy nie będą one silniejsze od woli Stwórcy. "Rzeczywistość" tej czasoprzestrzeni szybko zbliża się do swej daty "przeterminowania".

W niektórych kręgach trwa panika, gdyż staje się oczywiste, co się dzieje. Ci, którzy szczycili się, że rozumieją sprawy, jakie przed wami ukryli, orientują się teraz, że postawili na niewłaściwego konia.

Wydarza się wiele doniosłych rzeczy i będzie się tak działo dalej pomiędzy waszym teraz i końcem tego roku. Jednak żadna z nich - z wyjątkiem tego, co dzieje się w waszym świecie wewnętrznym - nie stanowi nic, na czym powinniście skupić swoją uwagę. Wiemy, że trudno wam to będzie zrozumieć. Ale w ten sposób tworzyło się i tworzy dalej wasze nowe życie. Wasze życie zewnętrzne jest odbiciem wewnętrznego, a nie na odwrót, dokładnie tak, jak was uczono.

Wy, moi kochani przyjaciele, jesteście twórcami okoliczności, w jakich żyjecie. Wydarzyło się to, że wystarczająco wielu z was uświadomiło to sobie i przezwyciężyło wpływ tych relatywnie niewielu, którzy używali tej wiedzy, by was kontrolować. I niech tak będzie. Nie udzielajcie tym sprawom swojej uwagi, chyba że chcecie obdarzyć te dusze waszym przebaczeniem i współczuciem. Utrzymujcie swoją uwagę i intencje skupione na przygotowaniu się, by być swoim najlepszym możliwym ja.

Wiemy, że wielu z was codziennie rozmawia ze swymi najwyższymi jaźniami. Chcielibyśmy, abyście teraz zaprosili te niewiarygodnie potężne i kochające istoty, aby żyły jako i poprzez wasze fizyczne jaźnie. Poproście, aby wszystkie pooddzielane kawałki was, odszczepione za sprawą minionych urazów i dramatów, powróciły znów do domu i abyście znów stali się całością. Mówcie teraz do siebie wiele razy w ciągu dnia, używając słów "JAM JEST", a po nich wyrażając swoje najwyższe zrozumienie i pragnienia. Uczyńcie tak, najdrożsi.

Niech zacznie
się to przyjęcie! W miłości i przyjaźni życzymy wam, jak zawsze, dobrego dnia.  

edyta242.blogowisko.eu


"Nasi sąsiedzi – Żydzi”

         Autor: Edyta Ruszkowska

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

Obszar badania – zakres konkursu - obejmuje województwo świętokrzyskie. Wymaganą formą pracy konkursowej jest wywiad w formie pisemnej. Oficjalnie konkurs rusza 17 stycznia, gdy w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2013 roku podczas otwarcia muzeum w synagodze, przewidzianego w ramach XI Spotkań z Kulturą Żydowską.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nagrania wywiadu i sporządzenia protokołu nagrania (co stanowić będzie bazę źródłową pracy), a następnie opracowania materiału (tematycznego i chronologicznego) oraz jako produkt finalny - przygotowania pracy pisemnej spełniającej kryteria wywiadu. Wywiad należy przeprowadzić z osobą pamiętającą funkcjonowanie sztetli, a rozmówca powinien być związany z regionem poprzez urodzenie lub mieszkanie. W konkursie mogą uczestniczyć pojedynczy uczniowie lub zespoły liczące nie więcej niż trzy osoby.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną, dotyczącą życia Polaków i Żydów w dawnych miasteczkach, zamieszkałych przez oba narody, tworzących ich obyczajowość, kulturę, gospodarkę. Prace konkursowe mogą dotyczyć różnych zagadnień związanych z życiem codziennym, kulturą, aktywnością społeczno-gospodarczą mieszkańców żydowskich dawnych sztetli.
- Chodzi nam o popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli oraz o rozwijanie u młodzieży szkolnej umiejętności krytycznego podejścia do przekazu historycznego – mówi Agnieszka Dziarmaga, kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Najlepsze prace będą wykorzystane przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku w celach dydaktycznych (jeden egzemplarz zostanie także przekazany do Archiwum Państwowego). Organizatorzy zakładają także cykliczność konkursu. Kolejne edycje będą przyjmowały różnorodne formuły (plastyczną, fotograficzną, literacką). Nadzór merytoryczny i opiekę naukową zapewnia Instytut Historii UJK oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. W organizację konkursu włączyli się również studenci z Koła Naukowego „Judaica”.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytutu Historii UJK w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach. Informacje na temat konkursu można także uzyskać w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku (nr tel. 41 354 24 12, w. 106, 107;
kontakt@swietokrzyskisztetl.pl).

Dzień Judaizmu, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, obchodzony jest rokrocznie 17 stycznia, tj. w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień Judaizmu ma na celu ponowne odkrycie przez katolików więzi z judaizmem. W różnych miastach Polski – każdego roku w innym - skupiały się obchody tego dnia. W 2006 roku centralnym miastem obchodów Dnia Judaizmu były Kielce.

Źródło: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku
BLOGOWISKO.EU

Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
 
similar to Uzdrawjasie.pl.tl siteglimpse PODOBNE do uzdrawjasie 44%
symile PODOBNE W 96%

cabotmarty


Uzdrawjasie.pl.tl - Webstatsdomain.com

Kabaret LIMO - MojżeszKabaret RybkiKabaret Ani Mru MruFormacjA ChateletKabaret CzesuafKabaret CiachKabaret DnoKabaret DuDuKabaretus FraszkA Grzegorz HalamA Kabaret HrabiKabaret Jachim PresentsKabaret JurkiKabaret KaczkA PchniętA No

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
http://sprogramos.pl.tl/ANNALLISE.htm